صفحه رسمی بنیاد بین المللی نهج البلاغه

نویسنده : علی اصغر پورعزت
موضوع : اداره سالم
تاریخ چاپ : 1389
تعداد صفحات : 78
قطع : رقعی
نوبت چاپ : اول

سرآغاز حکومت امام(ع) مقارن بود با آغاز مبارزه خستگی‌ناپذیر آن انسان آسمانی به مفاسد و بدعتهایی که در ساختار حکومت و جامعه شکل گرفته‌بود. اختلاف طبقاتی که دراثر امتیازدهی بی حد و حصر خلفای پیشین پیش آمده بود و امتیازخواهی‌های فرصت‌طلبان که توازن جامعه را از جامعة عدل‌محور منحرف کرده‌بود. اگر سیرة حکومتی ایشان را به‌عنوان یک اصل بپذیریم،‌ درخواهیم یافت که مبارزه با فسادهای اداری و سازمانی اصلی خدشه‌ناپذیر و از خطوط قرمز سیستم مدیریتی امام(ع) است. نهج‌البلاغه افزون بر روشهای الگومدار فردی و اجتماعی سلامت اداری، راه‌های جلوگیری از نفوذ فساد در ادارات و مقابله با آن را بیان می‌کند. الگویی که می‌توان در ادارة جامعه کنونی از آن بهره گرفت و در اسختار ادارات به اجرا گذاشت.

فصل اول کتاب به طرح  مسئله اداره سالم و اهمیت آن پرداخته‌است، ابعاد اداره سالم درفصل دوم مورد توجه نویسنده قرا رگفته است. موضوعاتی چون شایستگی و ابعاد آن، حساب‌رسی و حساب پس دهندگی، نقد و انتقادپذیری و… در این فصل مورد مداقه قرار گرفته‌آست. در فصل سوم، الگوی سلامت اداری و ابعاد چندگانة آن مورد توجه قرار گرفته‌است.

چگونگی و پیدایش فساد در ادارات اصل تفکیک ناپذیر این پژوهش است. نویسنده تلاش نموده درد را در کنار درمان مطرح کند.

 

جهت خرید و اطلاعات بیشتر کلیک کنید