صفحه رسمی بنیاد بین المللی نهج البلاغه

بیانیه جامعه روحانیت شمیرانات درخصوص مسائل اقتصادی

جامعه روحانیت شمیرانات با صدور بیانیه ای نکاتی را در راستای شفاف نمودن برخی ابهامات ، راهکارهایی را ارائه کرده است که در فایل متنی زیر میتوانید دریافت کنید.

 

دانلود فایل متنی بیانیه